چشم انداز

توانایی ها
طراحی و پیاده سازی سیستم های کاربردی با محیط کدنویسی Visual Studio.Net  و Java

راهبری کامل پروژه با استفاده از متدلوژی RUP و ابزارهای کنترل MS Project

استفاده از Visual Paradigm 2008

پایگاه داده Mysql ، MS SQL Server ، Oracle و سایر ابزارهای DBMS به درخواست کارفرما

طراحی و ساخت سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی

ارائه خدمات مشاوره در طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری سفارش مشتری

طراحی و راه اندازی Web Application، desktop application  ، mobile aplication

اهداف پیش رو

  • طراحی موتور و هسته مرکزی هوش مصنوعی(AI) که از یادگیری ماشینی ، یادگیری ژرف که از NLP نیز پشتیبانی می کند. برقراری ارتباط با موتور هسته هوش مصنوعی(AI) از طریق API است که توسط این موتور تهیه شده است.
  • طراحی و توسعه اپلیکیشن ISR.
  • طراحی و توسعه اپلیکیشن WR شامل سخت افزار ، سنسور و نرم افزار مورد نیاز است